O programie

“Kompleksowa profilaktyka, diagnostyka i leczenie nowotworów oraz chorób układu oddechowego
mieszkańców Płocka i powiatu płockiego”

Program, który zainicjował w 2019 roku ORLEN S.A. jest zgodny z filozofią działania firmy. Firmy polskiej, która od lat stara się być społecznie odpowiedzialna nie tylko w skali kraju, ale również w skali naszych małych ojczyzn: gmin, powiatów, miast. Tam bowiem można być najbliżej ludzi i ich spraw. Mając taką filozofię trudno by w szczególny sposób ORLEN S.A. nie poświęcał uwagi kolebce swojej działalności czyli Płockowi i okolicom. ORLEN S.A. dostrzegając zapotrzebowanie społeczne, wyrażane przez mieszkańców, wspólnie z Narodowym Instytutem Onkologii oraz Instytutem Gruźlicy i Chorób Płuc opracował plan kompleksowej profilaktyki, diagnostyki i leczenia nowotworów oraz chorób układu oddechowego dla mieszkańców Płocka i powiatu płockiego.

Cel programu

Założeniem głównym projektu jest podjęcie wszelkich inicjatyw prozdrowotnych i zdrowotnych dotyczących chorób układu oddechowego i chorób nowotworowych, wdrożenie programów edukacyjnych, które mają podnieść świadomość na temat czynników ryzyka związanych z zachorowaniem na nowotwory i choroby płuc, uświadomić mieszkańcom konieczność wprowadzenia zmian w swoim stylu życia, które mogą znacząco zmniejszyć ryzyko zachorowania na nowotwory i inne choroby płuc.
Program ten jest skierowany do wszystkich mieszkańców Płocka, powiatu płockiego, sierpeckiego oraz gostynińskiego. Adresatami projektu są zarówno sami mieszkańcy jak i wszystkie podmioty lecznicze chcące w nim uczestniczyć bez względu na zakres prowadzonej działalności. Zapraszamy do korzystania z niego również wszystkie podmioty gospodarcze, samorządowe, sektora organizacji pozarządowych i każdego, kto czuje taką potrzebę i jako jeden z priorytetów stawia sobie zachowanie zdrowia, dobrej kondycji naszego społeczeństwa i osób mu bliskich.

Zakres działań

Program jest skrojony na miarę potrzeb jego odbiorców. Obejmuje działania edukacyjne, profilaktyczne i lecznicze. Pragniemy by ludzie docenili znaczenie badań profilaktycznych jako czynnika poprawiającego możliwości ich wyleczenia. Im we wcześniejszym stadium choroba zostanie wykryta, tym jest łatwiejsza w leczeniu. Chcemy również ułatwić dotarcie mieszkańcom do specjalistów, ograniczyć do minimum pojawiający się element zagubienia w momencie kiedy ktoś u siebie czy osoby bliskiej wykryje niepokojące sygnały, które mogą świadczyć o chorobie. Właśnie wtedy pojawiają się pytania:

Co robić?

Do kogo się zwrócić?

Z kim porozmawiać?

Jakie badania należy wykonać?

Gdzie można zrobić te badania?

Na te i podobne pytania mieszkańcy znajdą u nas odpowiedź.

Również za pośrednictwem opracowanych ścieżek komunikacyjnych, będziemy wskazywać zasady postępowania, poruszania się w systemie nie tylko pacjentom, ale i chcemy dać gotowe skrypty dla personelu medycznego, który mając szeroką wiedzę potrzebuje wsparcia informacyjnego o aktualnie dostępnej diagnostyce w podmiotach leczniczych, badaniach czy funkcjonujących programach profilaktycznych.

Dlatego też do głównych celów programu należą następujące obszary:
– stworzenie mechanizmu kooperacji pomiędzy ośrodkami
– wczesne diagnozowanie objawów choroby oraz propagowanie przyjętych standardów leczenia
– ujednolicenie działań poprzez stworzenie algorytmów administracyjnych i wsparcie tych działań poprzez specjalnie przeszkolonych i dostępnych za pomocą wielu kanałów komunikacji nawigatorów profilaktyki i diagnostyki
– stworzenie kanałów komunikacji, które dadzą dodatkową możliwość przeprowadzenia e-konsultacji przez lekarza Podstawowej Opieki Zdrowotnej/Ambulatoryjnej Opieki Specjalistycznej ze specjalistą z Narodowego Instytutu Onkologii i Instytutu Gruźlicy i Chorób Płuc.

Niemniej ważnym obszarem projektu jest jego wymiar edukacyjny. Działania w tym zakresie będą obejmowały kampanię skoncentrowaną na kształtowaniu właściwych postaw prozdrowotnych, szerzeniu zdrowego stylu życia opartego o nierozpoczynanie palenia wyrobów tytoniowych, racjonalne odżywianie, utrzymanie prawidłowej masy ciała i propagowanie systematycznej aktywności fizycznej, która będzie skierowana nie tylko do osób dorosłych, ale również do dzieci i młodzieży.

Historia

Początek 2019 – do ORLEN S.A. docierają sygnały o konieczności i potrzebie wsparcia mieszkańców w zakresie leczenia i profilaktyki.

Luty 2019 – prezes Daniel Obajtek podejmuje rozmowy z Ministrem Zdrowia prof. Łukaszem Szumowskim na temat specjalnego programu dla mieszkańców Płocka i okolic.

Marzec 2019 – ORLEN S.A. nawiązuje współpracę z Centrum Onkologii Instytutem w Warszawie w ramach działań edukacyjno-profilaktycznych na terenie Płocka i okolic.

Maj 2019 – pojawia się idea wieloletniego programu dla mieszkańców Płocka i okolic.

Czerwiec 2019 – Miasteczko Zdrowia z okazji Dnia Chemika.

8 Lipca 2019 – podpisanie listu intencyjnego dotyczącego prac nad utworzeniem „Kompleksowego wieloletniego planu profilaktyki oraz leczenia chorób płuc i nowotworów dla powiatu płockiego” w obecności Podsekretarza Stanu w Ministerstwie Zdrowia Sławomira Gadomskiego, przez prezesa ORLEN S.A. Daniela Obajtka, dyrektora COI w Warszawie prof. Jana Walewskiego oraz dyrektora IGiChP prof. Stefana Wesołowskiego.

13 września 2019 – uroczyste podpisanie umowy o wdrożeniu i prowadzeniu programu: “Kompleksowa profilaktyka, diagnostyka i leczenie nowotworów oraz chorób układu oddechowego mieszkańców Płocka i powiatu płockiego”.
Uroczystość odbyła się w Płocku w obecności Ministra Zdrowia prof. Łukasza Szumowskiego. Strony umowy reprezentowane były przez prezesa ORLEN S.A. Daniela Obajtka, dyrektora COI w Warszawie prof. Jana Walewskiego oraz dyrektora IGiChP prof. Stefana Wesołowskiego.

14 września 2019 – początek funkcjonowania programu.

Przewiń na górę
Skip to content