Poszukujesz informacji o chorobach nowotworowych i chorobach układu oddechowego?

Zapraszamy do zapoznania się z materiałami edukacyjnymi oraz możliwościami diagnostyki i leczenia chorób nowotworowych i układu oddechowego w ramach naszego Programu

Zadbaj o swoje zdrowie już dziś

Badania profilaktyczne

Badania profilaktyczne, takie jak cytologia, mammografia, kolonoskopia czy badanie znamion to skuteczna metoda walki z nowotworami. Choroba nowotworowa czasem przez wiele lat może nie dawać nam żadnych objawów, czujemy się zdrowi, pomimo, że choroba podstępnie się rozwija. Świadome i regularne wykonywanie badań profilaktycznych daje nam pewność, że jesteśmy zdrowi bądź jest sygnałem do przeprowadzenia badań diagnostycznych. Dzięki regularnemu wykonywaniu badań profilaktycznych możemy zapobiegać chorobie bądź wykryć ją we wczesnym stadium rozwoju a dzięki temu dać szansę na wyleczenie.

Nowotwory diagnostyka i leczenie

Nowotwory są znane ludzkości od zarania dziejów stanowiąc jedną z przyczyn zgonów ludzi żyjących w dawnych wiekach. Pierwszy opis choroby nowotworowej jest zawarty w jednym z egipskich papirusów datowanych na 3000 lat p.n.e będącym jednocześnie jednym z pierwszych podręczników chirurgii urazowej w którym opisano 8 przypadków guzów piersi zaś jako metodę leczenia stosowano kauteryzację (przyżeganie); dalszych losów tych chorych nie znamy choć można się tego domyślić gdyż choroba była określana jako „ poważna i nieuleczalna”.

Choroby płuc diagnostyka i leczenie

Układ oddechowy to skomplikowany układ narządów spełniający wiele niezbędnych funkcji, w tym jedną z najważniejszych, czyli dostarczanie do organizmu tlenu i usuwanie dwutlenku węgla powstającego w organizmie. O tym, jak ważną rolę pełni ten układ przekonujemy się w momencie, gdy jego elementy przestają prawidłowo funkcjonować. Choroby płuc to bardzo obszerne pojęcie, do którego zalicza się m.in. nowotwory płuc, astmę oskrzelową, przewlekłą obturacyjną chorobę płuc, zakażenia układu oddechowego, w tym gruźlicę. Objawy takie jak duszność, kaszel czy krwioplucie, chociaż mogą być związane także z inną przyczyną, powinny skłonić każdego do wizyty u specjalisty i wykonania odpowiednich badań diagnostycznych.

Edukacja

Edukacja zdrowotna, w tym również edukacja dotycząca chorób nowotworowych i chorób płuc ma szerzyć i promować wiedzę o nowotworach, powinna obejmować zarówno edukację osób zdrowych, osób z grupy podwyższonego ryzyka, osób chorych na nowotwory oraz ich najbliższych. Świadoma i skuteczna edukacja zdrowotna ma szansę doprowadzić do zmiany zachowania osób edukowanych i przyczynić się do wczesnego wykrycia choroby, szybkiego zdiagnozowania i rozpoczęcie optymalnego leczenia.
Przewiń na górę
Skip to content