Jeżeli jest Pani /Pan zainteresowana otrzymywaniem informacji dotyczących realizacji zadań wynikających z realizacji Programu, „Kompleksowa profilaktyka, diagnostyki i leczenie nowotworów oraz chorób układu oddechowego mieszkańców powiatu płockiego, gostynińskiego oraz sierpeckiego”, w tym informacji o organizowanych szkoleniach dla personelu medycznego i spotkaniach edukacyjno-informacyjnych zachęcamy do wypełnienia formularza online (kliknij)

Narodowy Instytut Onkologii
im Marii Skłodowskiej-Curie
Państwowy Instytut Badawczy

Adres korespondencyjny

ul. W. K. Roentgena 5, 02-781 Warszawa

Nawigator ds. diagnostyki

tel.  (22) 546 33 77  email: diagnostyka.plock@coi.pl

Nawigator ds. profilaktyki

tel.  (22) 546 31 11  email: profilaktyka.plock@coi.pl

Instytut Gruźlicy i Chorób Płuc

Adres korespondencyjny
ul. Płocka 26, 01-138 Warszawa
Nawigator ds. diagnostyki

tel.  (22) 43 12 350 lub (22) 43 12 306

email: pulmonologia@igichp.edu.pl

Jeżeli jest Pani /Pan zainteresowana otrzymywaniem informacji dotyczących realizacji zadań wynikających z realizacji Programu, „Kompleksowa profilaktyka, diagnostyki i leczenie nowotworów oraz chorób układu oddechowego mieszkańców powiatu płockiego, gostynińskiego oraz sierpeckiego”, w tym informacji o organizowanych szkoleniach dla personelu medycznego i spotkaniach edukacyjno-informacyjnych zachęcamy do wypełnienia formularza online (kliknij)

Przewiń na górę
Skip to content