E-KONSULTACJE

W ramach projektu, po zalogowaniu na stronie zdrowiedlaplocka.pib-nio.pl, jest możliwość odbycia e-konsultacji ze specjalistą w Narodowym Instytucie Onkologii I Instytucie Gruźlicy i Chorób Płuc na każdym etapie diagnostyki i leczenia pacjentów z chorobą nowotworową lub schorzeniami układu oddechowego, będących pod opieką partnerów projektu w ramach Podstawowej Opieki Zdrowotnej, bądź Ambulatoryjnej Opieki Specjalistycznej. Decyzję o potrzebie konsultacji podejmuje lekarz POZ/AOS na podstawie ankiety, wywiadu i badań dodatkowych. Informacje te wraz z celem konsultacji i wynikami badań są przesyłane do lekarza w Narodowym Instytucie Onkologii lub Instytucie Gruźlicy i Chorób Płuc w formie elektronicznej. Lekarz NIO podejmuje decyzję o dalszym postępowaniu lub uzupełnieniu danych medycznych przez partnera projektu. Dalsze wytyczne przekazywane są do partnerów projektu w formie elektronicznej.

Algorytmy postępowania

Poniżej przedstawiamy algorytmy, które prezentują ścieżki postępowania dla lekarzy POZ/AOS.

Algorytmy mają za zadanie wskazać postępowanie na etapie diagnostyki i leczenia.

Lekarz Narodowego Instytutu Onkologii i Instytutu Gruźlicy i Chorób Płuc, po wstępnej analizie otrzymanych wyników badań i klasyfikacji przypadku, prześle informację zwrotną odnośnie dalszej ścieżki postępowania.

Algorytm postępowania dla lekarza POZ/AOS w przypadku e-konsultacji pacjenta w trakcie diagnostyki onkologicznej
Diagnostyka onkologiczna
Algorytm postępowania dla lekarza POZ/AOS w przypadku e-konsultacji pacjenta w trakcie leczenia onkologicznego
Leczenie onkologiczne
Algorytm postępowania dla lekarza POZ/AOS w przypadku e-konsultacji pacjenta w trakcie diagnostyki pulmologicznej.
Diagnostyka pulmologiczna
Przewiń na górę
Skip to content