Podsumowanie roku 2021

 Szanowni Państwo!

Rok 2021 dobiegł końca, a wraz z nim zakończyliśmy kolejny etap realizacji programu Kompleksowej profilaktyki, diagnostyki i leczenia nowotworów oraz chorób układu oddechowego mieszkańców Płocka i powiatu płockiego. Realizacja projektu o charakterze profilaktyczno-diagnostyczno-leczniczym z komponentem edukacyjnym dla personelu medycznego nie była łatwym zadaniem dla całego zespołu projektowego, jak i jego uczestników. Wszystko za sprawą sytuacji pandemicznej w kraju, która kolejny rok odciska swoje piętno w każdym aspekcie społeczno-gospodarczym, w szczególności zdrowotnym. Wciąż największym wyzwaniem pozostawało działanie w warunkach nadzwyczajnych, zmieniających się obostrzeń sanitarnych, wzrastającej liczby zakażeń i delegowaniu pracowników podmiotów medycznych do pomocy pacjentom dotkniętym zakażeniem wirusem Sars-CoV-2. To z kolei ponownie wpłynęło na realizację zadań w projekcie, powodując wydłużenie działań w pewnych obszarach programu lub też niestety całkowicie uniemożliwiło prowadzenie części z nich.

W roku 2021 przeprowadzono pierwsze szkolenia dla personelu medycznego (pielęgniarek i pielęgniarzy) w formie zdalnej. W ramach szkolenia podjęto tematy z zakresu onkologii (prelegent: Dr Marek Szpakowski)  i spirometrii (prelegentka: Dr Monika Franczuk).  Aktywność ta spotkała się uznaniem i zainteresowaniem i w kolejnym roku będą podejmowane próby organizacji takich szkoleń dla następnych grup. W sierpniu i wrześniu 2021 udało się dotrzeć do społeczności lokalnych w postaci „Miasteczka Zdrowia” organizowanego przez Darczyńcę w Płocku, oraz dedykowanych spotkań prozdrowotnych z Kołami Gospodyń Wiejskich w Łącku i Wyszogrodzie. Aktywność utrzymywał przez cały rok Punkt Pomocy Palącym w Płocku w siedzibie CM Medica w Galerii Atrium Mosty prowadzony przez specjalistów z Narodowego Instytutu Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie Państwowego Instytutu Badawczego. Od października 2021 Instytut Gruźlicy i Chorób Płuc uruchomił porady fizjoterapii oddechowej również w punkcie CM Medica w Płocku, prowadzone przez wykwalifikowanych fizjoterapeutów. Ponadto na stronie internetowej programu www.zdrowiedlaplocka.pib-nio.pl mogliście Państwo przez cały rok zapoznawać się z ciekawymi artykułami popularyzującymi wiedzę na temat m.in. profilaktyki nowotworowej, COVID-19, raka piersi, raka płuca, wsparcia psychoonkologa, jak również materiałami filmowymi dot. uzależnienia od nikotyny i jej leczenia, diety i jej znaczenia w przeciwdziałaniu nowotworom.

W roku 2022 będziemy kontynuowali podjęte działania, jak również starali się rozszerzać program o nowe aktywności obejmując nimi kolejne grupy beneficjentów programu tj. mieszkańców Płocka i powiatu płockiego. Zapraszamy do stałego śledzenia naszej strony internetowej, na której będziemy umieszczać informacje o podejmowanych inicjatywach. Do Państwa dyspozycji pozostają infolinie: onkologiczna tel. 22 546 33 77 (diagnostyka),
tel. 22 546 31 11 (profilaktyka)
oraz pulmonologiczna tel. 22 43 12 350 lub
tel. 22 43 12 306. W roku 2022 dalej będzie funkcjonował Punkt Pomocy Palącym (zapisy pacjentów do poradni dla palących tel. 22 211 80 15 oraz zapisy na porady dietetyczne
tel. 22 546 31 11
. Chętnych na porady fizjoterapii oddechowej zapraszamy do zgłaszania się pod numerem tel. 22 43 12 350. Porady w ramach Punktu Pomocy Palącym oraz porad fizjoterapii oddechowej prowadzone będą w wybrane dwie soboty w miesiącu w godzinach
9.00-14.00 w punkcie CM Medica w Galerii Atrium Mosty w Płocku.

 

Serdecznie zapraszamy!

 

 

Przewiń na górę
Skip to content