Informacja – podsumowanie pierwszych szkoleń dla pielęgniarek w zakresie onkologii i chorób płuc

22 i 23 września br. odbyły się pierwsze szkolenia dla personelu medycznego w ramach Programu kompleksowej profilaktyki, diagnostyki i leczenia nowotworów oraz chorób układu oddechowego mieszkańców Płocka i powiatu płockiego. Szkolenie zrealizowano w formie on-line z wykorzystaniem platformy internetowej. Głównymi odbiorcami spotkania były pielęgniarki.

Szkolenie podzielono na dwie części. Pierwsza dotyczyła tematyki onkologicznej. Prelegentem był dr Marek Szpakowski z Narodowego Instytutu Onkologii – Państwowego Instytut Badawczego im. Marii Skłodowskiej – Curie, który omówił podstawowe zagadnienia dotyczące profilaktyki, diagnostyki i leczenia onkologicznego. Druga część seminarium koncentrowała się na zagadnieniach pulmonologicznych. Pani Doktor Monika Franczuk, specjalista chorób płuc z Instytutu Gruźlicy i Chorób Płuc zaprezentowała wykład dotyczący spirometrii, badania niezwykle istotnego w diagnostyce chorób układu oddechowego. Po każdej z prezentacji uczestnicy spotkania mieli możliwość zadawania pytań  wykładowcom. Uczestnicy spotkania, wysoko ocenili zakres tematyczny szkolenia, jak również przydatność zdobytej wiedzy w przełożeniu na ich pracę zawodową.

Dziękujemy wszystkim zainteresowanym za udział w szkoleniu i zapraszamy na kolejne spotkania!

________________________________________________________________________________

Narodowy Instytut Onkologii w partnerstwie z Instytutem Gruźlicy i Chorób Płuc realizuje Program kompleksowej profilaktyki, diagnostyki i leczenia nowotworów oraz chorób układu oddechowego mieszkańców Płocka i powiatu płockiego finansowany przez PKN Orlen. Jednym z filarów programu jest edukacja personelu medycznego z miasta Płocka oraz powiatu płockiego w ramach bezpłatnych szkoleń, których głównym celem jest poprawa wczesnej wykrywalności nowotworów oraz schorzeń układu oddechowego. Jest to również świetna okazja do poszerzenia wiedzy o chorobach nowotworowych i schorzeniach układu oddechowego, które od wielu lat stanowią jedno z najważniejszych wyzwań diagnostycznych i leczniczych w polskiej populacji. Uczestnictwo personelu medycznego w działaniach oferowanych w ramach prowadzonego Programu to także szansa dla mieszkańców obszaru objętego wsparciem na skorzystanie z nowoczesnej ścieżki konsultacji medycznych.

Przewiń na górę
Skip to content